Performance of Wisielec

퍼블리셔: Adam Cichy Ratings for United States:

가장 최근 성과

* 점수는 앱의 모든 버전을 기반으로 합니다

May 12 - May 18

Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
MPS MPS

data.ai에서 분류

Word

Word Games

Puzzle

Games that test a player's ingenuity or knowledge to complete or progress in the game

App Description

#1 na polskim AppStore --> Dziękujemy! Klasyczna gra - w całości po polsku - polegająca na odgadywaniu słów. Słowo klucz jest ukryte pod kreskami, których liczba oznacza ilość liter. Jeśli w 9 próbach nie odgadniesz hasła zostajesz POWIESZONY! Wszystkie słowa są po polsku! Jedyny Wisielec z możliwością gry ONLINE z Twoimi znajom more...ymi! Wisielec to: - tysiące słów pogrupowane w ponad 30 kategoriach, co ułatwia zgadywanie - możliwość gry w pojedynkę lub ONLINE - Game Center - naliczanie punktów, porównywanie wyników między graczami, szczególne osiągnięcia - koło ratunkowe - możliwość podpowiedzi w zamian za stratę jednej szansy - specjalna klawiatura zawierająca polskie znaki - dodatkowe bonusy za odgadnięcie hasła bez rozpoczęcia wieszania Zadaniem gracza jest odgadnąć hasło zgadując poszczególne litery. Litery są wybierane dotykowo za pomocą ekranu. Jeśli litera zostanie prawidłowo odgadnięta, pojawia się ona zamiast kreski w odpowiednim miejscu. Jeśli nie – zostaje postawiony pierwszy element szubienicy. Jeśli kolejne literki nie będą odgadywane poprawnie to powstaje szubienica i wiszący na niej ludzik – co kończy grę. Liczba nieprawidłowych odgadnięć wynosi 9, gdzie 9-te kończy grę. Po przegraniu gracz może zagrać dalej klikając przycisk Nowa Gra lub zakończyć grę. Punkty są liczone za każdą grę w zależności od szybkości odgadnięcia.

Wisielec의 Mobile Performance Score는 점입니다

Mobile Performance Score(MPS)는 4개의 주요 라이프사이클 사분면(사용자 확보, 참여도, 수익화 및 감정)의 합계를 기준으로 100점까지 합산된 AI 기반 집계 점수입니다. MPS를 활용하여 경쟁업체를 벤치마킹하고, 앱 상태를 이해하고, 앱의 장단점을 정확하게 파악하세요.

Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
MPS Chart MPS Chart

카테고리별 Wisielec의 상위 경쟁업체

당사의 강력한 AI 기반 분류법은 App IQ 및 Game IQ에 걸쳐 300,000개의 앱을 분류하고 집계하기 때문에 모바일 앱에 꼭 필요한 리소스입니다. 고성장 기회 및 고객 소비 습관에 대한 더 좋은 가시성을 확보하고, 무엇이 고객을 재방문하게 하는지 파악하여 앱 성능을 최적화하세요.

장르 벤치마크:
Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
Competitors Competitors

Wisielec의 지역별 사용량

앱 사용량을 지역별, 기기별 및 소비자 유형별로 세분화하여 더 효과적인 고객층을 선택하고 시장 확대를 위해 전략적인 계획을 세웁니다.

May 12 - May 18
Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
World Map World Map

상위 순위 키워드

Keyword Search Strength와 같은 도구를 사용하여 설치 트렌드를 경쟁력 있게 살펴보고, 앱 스토어 최적화(ASO) 전략을 성공시켜 사용자 확보 예산을 올바른 곳에 사용하세요.

Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
Keywords Keywords

Wisielec앱의 전체 사용자 리뷰 별점은 4.9입니다

data.ai가 제공하는 소비자 리뷰의 AI 통합 관점은 사용자의 감정을 통합해서 볼 수 있는 쉽고 효율적인 방법입니다. 리뷰와 점수를 통합하여 확인하고, 주제 및 앱 버전과 같은 메트릭을 통해 인사이트를 빠르게 분류하고 확인할 수 있습니다.

인기 리뷰 주제

Apr 14 - May 11
Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
Review Topics Review Topics

앱 스토어에서 Wisielec앱을 다운로드하세요

아직도 찾는 것이 있나요? data.ai 팀에 추가 정보를 요청하세요.

data.ai에 문의하기