Top Apps

Search for any app

BalticMaps

Publisher: Jana Seta
Price: Free with In App Purchases

App Rank History

Check out the download rank history for BalticMaps in United States.

Rank History shows how popular BalticMaps is in the iOS, and how that’s changed over time. You can track the performance of BalticMaps every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

In a free version, you can browse maps of Latvia, Lithuania and Estonia made by Jana seta, and use GPS functionality.
You can also access:
- address identification by placing the flag on the map;
- the topographic map of Latvia and the historical topographic map;
- possibility to share a point on the map;
- sending map corrections to "Jāņa sēta".

If you subscribe to the full version, the following features will be unlocked:
- search for Latvia, Lithuania, Estonia addresses and places, localities, counties, parishes, rivers, lakes, etc.;
- saving the bookmarks by placing a label on the map;
- points of interest, speed cameras in Baltic countries;
- route planning between multiple points on the map;
- calculation the driving time and distance in the route;
- traffic information in Riga and Pieriga with renewal every five minutes;

This application is not a navigation application, although it will help the user to find objects, see them on the map, make route and show the present location from GPS data and perform other functions mentioned in the description.

Subscription is based on a yearly fee. To subscribe, you need to have:
- Apple account for payments

Terms of Use: https://mob.balticmaps.eu/description/en/Terms.html
=======================================================

Lietotnes bezmaksas versija lietotājiem piedāvā apskatīt “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izstrādātās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu kartes un noteikt savu atrašanās vietu kartē.
Tiek nodrošināta arī:
- iespēja noskaidrot tuvāko adresi, noliekot iezīmi uz kartes;
- Latvijas topogrāfiskās kartes un vēsturiskās topogrāfiskās kartes apskate;
- iespēja dalīties ar punktu uz kartes;
- karšu labojumu nosūtīšana “Jāņa sētai”.

Lietotnes maksas abonēšanas versijā ir nodrošinātas šādas papildu iespējas:
- meklēšana Baltijas adrešu un viensētu, vietu, ielu, novadu, upju, ezeru un citu objektu datubāzēs;
- grāmatzīmju saglabāšana, noliekot iezīmi uz kartes;
- interešu punktu un fotoradaru pieslēgšana;
- maršruta izveide starp vairākiem punktiem uz kartes;
- maršruta ceļā pavadāmā laika un attāluma aprēķināšana;
- sastrēgumu informācijas attēlošana Rīgā un Pierīgā.

Šī nav navigācijas programmatūra, lai gan tajā ir iespējams veidot maršrutu, redzēt savu atrašanās vietu kartē, meklēt objektus datubāzē un lietot citas aprakstā minētās funkcijas.

Abonēšana ir par maksu, un tam ir nepieciešams:
- Apple konts norēķinu veikšanai

Terms of Use: https://mob.balticmaps.eu/description/lv/Terms.html

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. data.ai tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of BalticMaps by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with data.ai.