Erfolgreichste Apps

Suche nach einer beliebigen App

Kiến Thức Chung

Publisher: Tran Xuan Thang
Preis: 13.99 USD

App Ranking-Verlauf

Der Ranking-Verlauf zeigt an, wie beliebt Kiến Thức Chung im United States.

App Store ist und wie sich dieser Wert im Lauf der Zeit entwickelt hat. Sie können das Abschneiden von Kiến Thức Chung tages- und stundengenau für verschiedene Länder, Kategorien und Geräte nachverfolgen.

Jetzt gratis registrieren und noch mehr erfahren!

App Store-Optimierung

Ermitteln Sie perfekte Keywords für sämtliche Apps da draußen und finden Sie heraus, wie sich die Position einer App für die maßgeblichen Keywords im Laufe der Zeit verändert.

App-Rezensionen und -Bewertungen

Sammeln Sie wichtiges Nutzer-Feedback, indem Sie App-Rezensionen und -Rankings analysieren. Suchen Sie nach Version, Land und Zeitraum, um Bugs aufzuspüren, Vorschläge umzusetzen und Ihre App zu verbessern.

Empfehlungen

Finden Sie heraus, wann und wo Apps in den unterschiedlichen App Stores an einem Tag, in einem Land, auf einem Gerät oder in einer Kategorie gelistet waren.

App-Beschreibung

Kiến Thức Chung - Ứng dụng tốt nhất cho kỳ thi công chức và thi nâng ngạch công chức. Chúng tôi đảm bảo cho bạn những kiến thức cốt lõi và những trải nghiệm thú vị. Bạn có thể thực hành từng nội dung kiến thức hoặc tham gia các trận đối đầu với bạn bè.
04 chức năng chính:
- Play: thực hành theo từng chuyên đề với số lượng câu hỏi phong phú, đa dạng, cốt lõi.
- Đối đầu: bạn sẽ tham gia đối đầu 1-1 với các thí sinh khác hoặc chính bạn bè của bạn thông qua các câu hỏi ngẫu nhiên.
- Tự kiểm tra: bạn hoàn toàn có thể kiểm soát các nội dung thực hành, kiểm soát số câu hỏi, kiểm soát thời gian.
- Câu hỏi hằng ngày: cung cấp câu hỏi trắc nghiệm theo yêu cầu của thí sinh, hoặc câu hỏi do chúng tôi lựa chọn.

Trong khi thực hành câu hỏi bạn có 04 lựa chọn:
- Chọn 50/50: bỏ đi 02 đáp án trong 04 đáp án.
- Chọn thời gian: gia tăng thời gian cho câu hỏi.
- Chọn hỏi ý kiến: ý kiến của khán giả là tham khảo khi bạn ra quyết định câu trả lời.
- Bỏ qua: câu hỏi sẽ được bỏ qua, hệ thống chuyển sang câu hỏi khác.

Hệ thống câu hỏi:
- Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Quản lý hành chính nhà nước.
- Công chức, công vụ.
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
- Chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Nội dung kiến thức được xây dựng bởi Mr. Thắng sáng lập viên đồng thời là người hướng dẫn ôn thi công chức.

App Store-Optimierung

Welche Wörter werden bei der Suche nach einer App verwendet? Die richtigen Keywords können dazu beitragen, dass eine App öfter gefunden wird, wodurch wiederum die Download-Zahlen und der Umsatz steigen. data.ai verfolgt Millionen von Keywords, wodurch Sie mehr Downloads für Ihre App generieren und ermitteln können, welche Keywords Ihre Konkurrenten nutzen.

App-Rezensionen und -Bewertungen

Erfahren Sie, was Benutzer von Kiến Thức Chung halten, indem Sie die Rezensionen lesen und die Bewertungen anzeigen.

0

0 Bewertungen

Erfahren Sie mit data.ai alles über Millionen von Apps und die Entwicklungen in der App-Branche.