Performance of BalticMaps

发行商: Jana seta SIA Ratings for United States:

最近表现

* 基于所有应用版本评分

Jun 02 - Jun 08

Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
MPS MPS

data.ai 分类

Navigation

Apps that provide navigational directions in real time. geographical maps are also included.

Utility & Productivity

Apps that help optimize or maintain the device, or enable the user to solve a specific problem.

App Description

In a free version, you can browse maps of Latvia, Lithuania and Estonia made by Jana seta, and use GPS functionality. You can also access: - address identification by placing the flag on the map; - the topographic map of Latvia and the historical topographic map; - possibility to share a point on the map; - sending map corrections to "Jāņa sēta more...". If you subscribe to the full version, the following features will be unlocked: - search for Latvia, Lithuania, Estonia addresses and places, localities, counties, parishes, rivers, lakes, etc.; - saving the bookmarks by placing a label on the map; - points of interest, speed cameras in Baltic countries; - route planning between multiple points on the map; - calculation the driving time and distance in the route; - traffic information in Riga and Pieriga with renewal every five minutes; This application is not a navigation application, although it will help the user to find objects, see them on the map, make route and show the present location from GPS data and perform other functions mentioned in the description. Subscription is based on a yearly fee. To subscribe, you need to have: - Apple account for payments Terms of Use: https://mob.balticmaps.eu/description/en/Terms.html ======================================================= Lietotnes bezmaksas versija lietotājiem piedāvā apskatīt “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izstrādātās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu kartes un noteikt savu atrašanās vietu kartē. Tiek nodrošināta arī: - iespēja noskaidrot tuvāko adresi, noliekot iezīmi uz kartes; - Latvijas topogrāfiskās kartes un vēsturiskās topogrāfiskās kartes apskate; - iespēja dalīties ar punktu uz kartes; - karšu labojumu nosūtīšana “Jāņa sētai”. Lietotnes maksas abonēšanas versijā ir nodrošinātas šādas papildu iespējas: - meklēšana Baltijas adrešu un viensētu, vietu, ielu, novadu, upju, ezeru un citu objektu datubāzēs; - grāmatzīmju saglabāšana, noliekot iezīmi uz kartes; - interešu punktu un fotoradaru pieslēgšana; - maršruta izveide starp vairākiem punktiem uz kartes; - maršruta ceļā pavadāmā laika un attāluma aprēķināšana; - sastrēgumu informācijas attēlošana Rīgā un Pierīgā. Šī nav navigācijas programmatūra, lai gan tajā ir iespējams veidot maršrutu, redzēt savu atrašanās vietu kartē, meklēt objektus datubāzē un lietot citas aprakstā minētās funkcijas. Abonēšana ir par maksu, un tam ir nepieciešams: - Apple konts norēķinu veikšanai Terms of Use: https://mob.balticmaps.eu/description/lv/Terms.html

BalticMaps 的 Mobile Performance Score 为

Mobile Performance Score (MPS)是基于四个主要周期象限(获取、参与度、变现和评价)的总和得出的基于人工智能的综合得分,满分为 100 分。利用 MPS 与竞争对手进行比较,了解应用运行状况,并确定应用程序的优劣势。

Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
MPS Chart MPS Chart

BalticMaps的热门竞争对手分类

在 App IQ 和 Game IQ 中对逾 300,000 个应用进行了分类(而且还在不断增加),我们强大的人工智能驱动分类法是移动应用的必备资源。优化应用表现,更好地了解高增长机会、受众消费习惯,并弄清吸引客户消费的因素。

分类基准:
Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
Competitors Competitors

BalticMaps按地区使用量排名

按地区、设备和消费者类型细分应用使用量,以便更有效地瞄准受众并制定市场扩张战略规划。

Jun 02 - Jun 08
Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
World Map World Map

热门关键词

将获客预算花在正确的地方,通过观察安装趋势和关键字搜索强度等工具赢得应用商店优化(ASO)策略。

Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
Keywords Keywords

BalticMaps基于整体用户评估评分为 0.0-星

data.ai 的人工智能聚合视窗,对客户评价进行汇总,提供了一种简单有效的方法来综合查看用户评价。快速获得对评论和评分的统一解读,以及通过主题和应用版本等指标对数据进行快速分类和查看。

热门趋势评估话题

May 05 - Jun 01
Success Check

Reflect your success

Verify your app's trafic and engagement metrics by connecting to data.ai

Missing Document Missing Document Sign Up for Free Trial
Review Topics Review Topics

从应用商店下载BalticMaps

没有找到您需要的?联系我们获取更多详情。

联系 data.ai